Loading...

          

بنياد درمان سرطان مغز استخوان
Loading...
دیدار کنندۀ گرامی از این تارنما

سرطان مغز استخوان یک بیماری بدخیم خونی است سالانه حدود 750،000 نفر در سراسر جهان بدان مبتلا میشوند. تنها در سال 2006 در لهستان، 1500 سابقۀ وقوع آن گزارش شده است. تعداد مبتلایان به این بیماری در لهستان در حال حاضر حدود 10،000 نفر تخمین زده میشود.
میانگین تعداد شفا یافتگان از این بیماری در دهۀ گذشته بیشتر شده است. این ازدیاد از جمله مدیون داروهائی چون Thalidomide, Bortezomid و Lenalidomide ، و همچنین پیوند مغز استخوان، بوده است.

.... یک بیماری مزمن است و برای درمان آن احتیاج به یک گروه متخصّـص مجــرّب با سطح دانش بالا می باشد که مراقبت شخصی و انحـصاری از بیمار به عمل آورند.

بـــنــیــا د درمان .... در سال 2008 در شهر کراکو در کشور لهستان تأسیس گردید. سرلوحۀ کار ما اجراء ، و پشتیبانی از ، تمام فقالیـّـتهائی است که به بهبود و سلامتی بیماران سرطان استخوان منتهی میشود.

بزرگترین هدف این بــنــیــاد تأسیس مرکزی برای تشخیص و معالجۀ .... بنام " مرکز درمان .... " ، و حمایت از آن با پشتوانه مالی و تجهیزات درمانی، میباشد.
مرکز درمان .... محیطی با امکانات پزشکی بسیار تخصّـصی برای درمان جامع و فراگیرندۀ بیماران .... خواهد بود.

مأموریت ما گردهم آودرن یک گروه از متخصـّـصان سرشناس از خون شناسی Haematologists ، مغز و اعصاب Neurologists و جرّاهان مجرّب استخوان Orthopaedic Surgeons میباشد تا تشخیص و معالجۀ کاملی برای بیماران .... ارائۀ شود. روانشناس psychologist و روحانی Priest حاضر در مرکز نیز به احتیاجات روحی و روانی بیماران خواهند پرداخت.
به اعتقاد ما، این برخورد فراگیر و چند جانبه با این بیماری، اداره و درمان این مرض بدخیم را به سطحی کاملا ً جدید میرساند.

در اینجا از همۀ انسانهای خیرخواه و با ِســعّـِه صَـدر می خواهیم که برنامه های مارا حمایت کرده و بطور فعّـالی در به جامه عمل در آوردن انگیزه های این بیناد ما را همکاری نمایند. ما به کمک شما برای بنیاد گزاری و ادارۀ این مرکز نیاز داریم. حتّی کوچکترین کمک شما هم قدمی به جلو خواهد بود و ما را به هدفمان نزدیکتر می کند ، که همانا ، ارائۀ بهترین درمان ممکن، و بخواست پروردگار ، شفای کامل ، میباشد.Artur Jurczyszyn MD PhD


specialist in haematology and internal diseases
Chairman of the Myeloma Treatment Centre Fundحساب جاری زلات لهستان  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709