Loading...

          

הקרן למען המרכז לריפוי המיאלומה הנפוצה
Loading...
גבירותיי ורבותיי הנכבדים,

המיאלומה הנפוצה הוא גידול המטולוגי, הפוגע בכ-750000 בני אדם ברחבי העולם. בפולין בשנת 2006 נרשמו כמעט 1500 מקרים חדשים של המחלה. ברגע זה מעריכים כי מספר החולים בארצנו עומד על כ-10000 בני אדם. משך העשור האחרון תוחלת החיים של חולים במיאלומה הנפוצה עלתה באופן ניכר בממוצע, בין השאר הודות לשימוש בתרופות חדשות כגון: טאלידומיד, בורטזומיב, לנאלידומיד, וכן הודות לטיפול שכולל השתלה עצמית של מח-העצם. עתה המיאלומה הנפוצה הוא מחלה כרונית, אולם הטיפול בחולה במחלה זו דורש גישה אישית, ידע וכן נסיון רב מצד הצוות המטפל.

בשנת 2008 בקרקוב הוקמה "הקרן למען המרכז לריפוי המיאלומה הנפוצה" שתכליתה המוצהרת היא ליווי וסיוע לכל פעילות המתבצעת למען החולים במיאלומה. המטרה החשובה ביותר למענה הוקמה הקרן היא הקמה, הבאת אספקה ומימון עבור מרכז לאבחון וריפוי המיאלומה: "המרכז לריפוי המיאלומה הנפוצה".

בעתיד "המרכז לריפוי המיאלומה הנפוצה" יהפוך למוסד רפואי בעל ההתמחות ברמה הגבוהה ביותר, אשר יוקדש כולו לטיפול בחולים במיאלומה .

תכניתנו היא כי צוות של מומחים בעלי שם מתחומי הרפואה השונים, החל בהמטולוגים וכלה בנוירולוגים ואורתופדים, יטפל באופן מערכתי וכולל באבחון וריפוי של המיאלומה . לא נפסח גם על תחום הרוח, על כן במרכז יימצאו גם פסיכולוג וגם כומר. תקוותנו היא שגישה רחבה ובינתחומית שכזו כלפי המטופל תיצור איכות חדשה של ריפוי הגידול המורכב הזה.

בכדי שהמרכז יוכל לקום ולתפקד באופן יעיל אנו זקוקים לתמיכתכם, גבירותיי ורבותיי. אנו מבקשים בכל לשון של בקשה מכל האנשים בעלי הרצון הטוב לסייע לתכניותינו האמיצות ולקחת חלק פעיל ביוזמות הקרן למען החולים במיאלומה. כל גילוי של נדיבותכם ועזרתכם יהיה בו צעד קדימה שיקרב אותנו אל המטרה החשובה ביותר שהיא הענקת הטיפול ההולם ביותר, ואולי אף השגת ריפוי מלא.ארתור יוּרצ'ישין, ד"ר לרפואה


מומחה להמטולוגיה ומחלות פנימיות
נשיא "הקרן למען המרכז לריפוי המיאלומה הנפוצה"‏חשבון עובר ושב   :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709