Loading...

          

Stiftelsen Myelombehandlingscentrum
Loading...
Mina damer och herrar

Myelom är en hematologisk malign sjukdom som drabbar omkring 750.000 människor i hela världen. Nästan 1.500 nya sjukdomsfall rapporterades under 2006 i Polen, där antalet patienter för närvarande uppgår till cirka 10.000 personer. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga livslängden för patienter med myelom förlängts avsevärt, bland annat tack vare införandet av nya läkemedel som t.ex. thalidomid, bortezomib, lenalidomid samt behandling med autolog benmärgstransplantation. Myelom är en kronisk sjukdom som kräver att patienterna bemöts individuellt av ett erfaret och kunnigt läkarteam.

Stiftelsen Myelombehandlingscentrum grundades 2008 i Krakow och har som syfte att leda och stödja verksamhet som gynnar myelomsjuka. Det viktigaste målet för stiftelsen är att organisera, utrusta och finansiera en diagnosticerings - och vårdklinik för myelom.

Det framtida myelombehandlingscentret kommer att bli en högt specialiserad klinik som uteslutande ägnar sig åt myelompatienter.

Vår avsikt är att en grupp bestående av erfarna specialister inom flera områden, från hematologer till neurologer och ortopeder, på en övergripande nivå ska kunna ta sig an diagnosticering och behandling av myelom. Patienternas andliga behov tillgodoses genom att centrumet även kommer att förfoga över en psykolog och en präst. Det är vår övertygelse att ett såpass brett och interdisciplinärt sätt att betrakta patienten kommer att skapa en ny kvalitet i be- handlingen av denna komplicerade maligna sjukdom.

För att myelombehandlingscentret ska kunna bildas och fungera effektivt behöver vi Er hjälp. Vi ber därför alla välvilliga människor att stödja våra djärva planer samt att aktivt delta i stif- telsens satsningar för myelompatienterna. Varje bidrag är ett steg på vägen mot det viktigaste målet, nämligen att utarbeta en optimal behandling, och kanske fullständigt bota sjukdomen.Med. dr Artur Jurczyszyn


Specialist i hematologi och internmedicin
Ordförande i Stiftelsen MyelombehandlingscentrumKonto i polska zloty  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709