Loading...

          

Relacja z zebrania w dniu 27.10.08 poświęconego utworzeniu Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie
Loading...


© Centrum Leczenia Szpiczaka
W dniu 27.10.08 r. o godzinie 16.00 w Sali Bibliotecznej Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie zebrało się dwadzieścia sześć Osób, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie związane z utworzeniem w Krakowie "Centrum Leczenia Szpiczaka". Takie Centrum aktualnie oficjalnie zostało utworzone przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie. 

© Centrum Leczenia Szpiczaka
W spotkaniu udział wzięli: nefrolodzy (cztery osoby z Kliniki Nefrologii CM UJ), radioterapeutka (Instytut Onkologii Kraków), rehabilitant, biolog (Katedra Farmakognozji CM UJ), immunolog (II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ), diagności laboratoryjni (Zakład Diagnostyki Katedra Biochemii CM UJ), neurochirurg (Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu), ortopeda (Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ŚLAM w Katowicach) oraz hematolodzy (vide lista obecności). Ponadto na Zebranie przybyli przedstawiciele pacjentów, czyli Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka www.szpiczak.org.pl i osoby związane z przemysłem farmaceutycznym (Firma Biokom, Janssen-Cilag i Schering-Plough). Na spotkanie nie dotarli z przyczyn różnych niezależnych: onkolog, neurolog, kardiolog, chirurg, stomatolog, reumatolog, internista oraz chirurg szczękowy. Wymienieni specjaliści również zostaną włączeni do utworzonego "Centrum Leczenia Szpiczaka" przy Klinice Hematologii CM UJ.


© Centrum Leczenia Szpiczaka
Na spotkaniu w dniu dzisiejszym omówiono aktualne problemy pacjentów ze szpiczakiem, możliwości współpracy kompleksowej i interdyscyplinarnej, plany na przyszłość oraz cele, jak również założenia programowe "Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka", która zainaugurowała swoją działalność we wrześniu 2008 r. Zebranie odbyło się przy aktywnym udziale i pod Przewodnictwem Prof. A.B. Skotnickiego, konsultanta wojewódzkiego d/s hematologii i miało na celu inaugurację interdyscyplinarnego działania na rzecz pacjentów ze szpiczakiem mnogim. W planach są aktualnie, co 1-2 miesiące spotkania naukowe poświecone problematyce leczenia chorych ze szpiczakiem mnogim, szczegóły będą dostępne stale na stronie www.szpiczak.org. W ramach tego cyklu w dniu 17 XI 2008 r. odbędzie się pierwszy wykład pt. "Nerkowe manifestacje dotyczące szpiczaka mnogiego", który wygłosi dr hab. Tomasz Stompór z Kliniki Nefrologii CM UJ. W dniu 26.01.2009 r. planowany jest wspólny wykład dr hab. Marcina Majki oraz dr med. Artura Jurczyszyna na temat nowości w terapii szpiczaka mnogiego po spotkaniu American Society of Hematology w grudniu 2008 r. w San Francisco. Mamy nadzieje, że takie wspólne spojrzenie na problemy pacjentów ze szpiczakiem mnogim stworzy dla Nich nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu. W czasie Zebrania stroną, która zapewniła poczęstunek była firma Schering-Plough, za co serdecznie dziękujemy.


Opracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏27 października 2008Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709