Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 23 marca 2009 r.
Loading...
Wykład dr hab. med. Ryszarda Drożdża
pt. "ZABURZENIA BIAŁKOWE U CHORYCH ZE SZPICZAKIEM –
ZNACZENIE OZNACZANIA WOLNYCH ŁAŃCUCHÓW LEKKICH W SUROWICY"


oraz wykład dr Alexa Legg z Firmy Binding Site z Birmingham
pt. "INTERNATIONAL MYELOMA WORKING GROUP GUIDELINES FOR SERUM –
FREE LIGHT CHAIN ANALYSIS IN MULTIPLE MYELOMA AND RELATED DISORDERS"


w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie


W dniu 23 marca 2009 roku punktualnie o godzinie 16.00 w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zebrało się około trzydzieści Osób (vide lista obecności), które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka”. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów od ubiegłego roku organizują co miesiąc wspólnie cykl wykładów oraz spotkań na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego.

W dniu 23 marca 2009 roku wykłady wygłosili doc. Ryszard Drożdż z Krakowa oraz dr Alex Legg z Birmingham. Wykłady dotyczyły najnowszej diagnostyki w szpiczaku mnogim oraz amyloidozie i wykorzystania oznaczania wolnych łańcuchów lekkich w surowicy. Podczas wykładów doc. Ryszard Drożdż oraz dr Alex Legg w bardzo ciekawy sposób przedstawili problemy oraz aktualne rekomendacje dotyczące zastosowania wolnych łańcuchów lekkich w diagnostyce szpiczaka mnogiego oaz w amyloidozie. W czasie dyskusji aktywnie zabierali głos prof. Jerzy Naskalski oraz doc. Tomasz Stompór. Po spotkaniu w czasie poczęstunku przygotowanym przez firmę Biokom toczyła się nadal ciekawa dyskusja.

Prezentacje :

dr hab. med. Ryszard Drożdż
Zaburzenia białkowe u chorych ze szpiczakiem mnogim – znaczenie oznaczania wolnych łańcuchów lekkich ...  »     PDF - 2.153 kB

dr Alex Legg
International Myeloma Working Group Guidelines for sFLC analysis  »     PDF - 866 kBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏23 marca 2009Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709