Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 21 września 2009
Loading...

Wykłady prof. Jerzego Hołowieckiego oraz prof. Romana Hajka pt.
"KONTROWERSJE DOTYCZĄCE PRZESZCZEPIANIA SZPIKU KOSTNEGO W SZPICZAKU MNOGIM
W DOBIE ZASTOSOWANIA NOWYCH LEKÓW – ZA I PRZECIW"

w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie


W dniu 21 września 2009 roku o godzinie 16.00 w Willi Decjusza w Krakowie zebrało się ponad pięćdziesiąt Osób (vide lista obecności), które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz spotkań naukowych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego.

W dniu 21 września 2009 roku wykłady na temat kontrowersji dotyczących przeszczepiania szpiku kostnego w szpiczaku mnogim w dobie zastosowania nowych leków, takich jak talidomid, lenalidomid, bortezomib wygłosili wspólnie prof. Jerzy Hołowiecki – znany transplantolog i hematolog oraz prof. Roman Hajek – przewodniczący Czeskiej Grupy Szpiczakowej.

Na spotkanie przybyli licznie hematolodzy, diagności laboratoryjni, transplantolodzy, interniści, pacjenci i inne osoby zainteresowane szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca aktualnego postępowania z chorymi, którzy są kandydatami do autologicznego przeszczepu szpiku kostnego. Pomimo zastosowania nowych leków wydaje się, iż u pacjentów poniżej 65 rż. autologiczne przeszczepianie szpiku kostnego jest nadal metodą z wyboru; ponadto ważne jest leczenie sekwencyjne z wykorzystaniem schematów z nowymi lekami i indywidualizacja terapii. Zwrócono uwagę, iż niezwykle ważnym postępowaniem jest osiągnięcie całkowitej remisji po leczeniu indukcyjnym co przekłada się na długość życia pacjentów w przyszłości. Ponadto w czasie dyskusji zwrócono uwagę na heterogenność choroby jaką jest szpiczak mnogi oraz na coraz częstsze wznowy pozaszpikowe co jest aktualnie dużym problemem klinicznym.

Zebranie odbyło się przy aktywnym udziale i pod przewodnictwem prof. A. B. Skotnickiego, Konsultanta Wojewódzkiego d/s hematologii oraz miało na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej kwalifikacji oraz wykonywania przeszczepów szpiku w szpiczaku w sytuacji zastosowania nowych leków. Mam nadzieje, że nasze kolejne spotkanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy hematologicznej oraz transplantologicznej dotyczącej pacjentów ze szpiczakiem.

Prezentacje :

prof. Roman Hájek
Transplantation in Multiple Myeloma “ YES or NO  »     PDF - 724 kB

 

© Centrum Leczenia Szpiczaka
 

© Centrum Leczenia Szpiczaka
 

© Centrum Leczenia Szpiczaka

© Centrum Leczenia Szpiczaka
Opracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏22 września 2009Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709