Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 23 listopada 2009
Loading...
Wykłady dr Katarzyny Pudełek oraz doc. Krzysztofa Krzemienieckiego
w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie


W dniu 23 listopada 2009 roku o godzinie 16.00 w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie zebrało się około trzydzieści Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego. W dniu 23 listopada 2009 roku w ramach współpracy interdyscyplinarnej wykłady wygłosili radioterapeutka (dr Katarzyna Pudełek z Centrum Onkologii w Krakowie) oraz onkolog (doc. Krzysztof Krzemieniecki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie).

Tematem wykładu dr Katarzyny Pudełek była radioterapia radykalna i paliatywna w szpiczaku mnogim. Omówiono szczegółowo leczenie radykalną radioterapią pierwotnego pozakostnego guza szpiczakowego, terapię wznowy miejscowej po leczeniu napromienianiem, radioterapię całego ciała TBI oraz radioterapię paliatywną. Ponadto zostały omówione wskazania oraz przeciwwskazania, jak również możliwe powikłania po napromieniowaniu. Zwrócono uwagę na problem tzw. napromieniowania profilaktycznego, gdzie rola radioterapii jest dyskusyjna i należy w takich sytuacjach zawsze podchodzić indywidualnie do pacjenta.

Doc. Krzysztof Krzemieniecki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w sposób bardzo interesujący przedstawił leczenie p-bólowe w szpiczaku mnogim oraz zastosowanie bisfosfonianów. W ostatnim okresie wprowadzono terapię z wykorzystaniem fentanylu w plastrach w mniejszych dawkach, czyli po 12,5 mg/h. Zastosowanie mniejszej dawki opiodu daje łagodny początek terapii, pomaga w indywidualizacji, a także optymalizacji leczenia, zauważalna jest minimalizacja działań ubocznych oraz bezpieczeństwo dla osób starszych i wyniszczonych. Ponadto w tzw. bólach przebijających można zastosować nowy lek o nazwie Effentora, czyli podpoliczkowe tabletki z fentanylu w dawkach różnych, czyli: 100, 200, 400 i 800 mikrogramów. Działanie tego leku jest odczuwalne już po kilkunastu minutach od podania, ponadto jest dobra tolerancja leczenia i idealny profil toksyczności.

Na spotkanie przybyli licznie pacjenci wraz z rodzinami, hematolodzy, diagności laboratoryjni, biolodzy i inne osoby zainteresowane szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się ożywiona dyskusja połączona z poczęstunkiem dzięki uprzejmości firmy Amgen. Zebranie miało na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej leczenia p-bólowego oraz radioterapii radyklanej i paliatywnej w szpiczaku mnogim. Mam nadzieje, że to już 11-te, kolejne spotkanie przyczyni się do pogłębienia interdyscyplinarnej wiedzy, aby w sposób optymalny wspólnie leczyć naszych pacjentów.

Prezentacje :

Dr n. med. Katarzyna Pudełek
Radioterapia radykalna i paliatywna w szpiczaku plazmocytowym  »     PDF - 276 kB

Doc. Krzysztof Krzemieniecki
Leczenie przeciwbólowe w szpiczaku mnogim  »     PDF - 964 kBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏23 listopada 2009Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709