Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 11 stycznia 2010
Loading...
Wykłady dr Bogdana Małkowskiego oraz dr. Bartosza Białczyka
w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie


W dniu 11 stycznia 2010 roku o godzinie 16.00 w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie zebrało się ponad trzydzieści Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego. W dniu 11 stycznia 2010 roku w ramach współpracy interdyscyplinarnej wykłady wygłosili dr Bogdan Małkowski (specjalista medycyny nuklearnej) z Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz dr Bartosz Białczyk (specjalista radiolog) z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Tematem wykładu dr Bogdana Małkowskigo było znaczenie badań PET-CT w nowoczesnej diagnostyce szpiczaka mnogiego. Obrazowanie za pomocą PET-CT może wykryć wczesne stadia zmian szpiku kostnego u pacjentów izolowanym szpiczakiem mnogim, jest przydatne w ocenie zaawansowania choroby aktywnej, wykrywaniu pozaszpikowych zmian chorobowych oraz w ocenie odpowiedzi chorego na leczenie. Obecność pozaszpikowego wychwytu znacznika FDG w badaniu PET-CT spowodowana zmianami szpiczakowymi podczas rozpoznania jest niekorzystnym wskaźnikiem rokowniczym. Wykładowca zwrócił uwagę, iż znacznik FDG może być zastąpiony u chorych ze szpiczakiem innym znacznikiem jakim jest CHOLINA ale wymaga to jeszcze dodatkowych badań. Dzięki zastosowaniu CHOLINY wydaje się, iż w sposób bardziej czuły będziemy mogli monitorować przebieg choroby. Dr Bartosz Białczyk z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II z Krakowa w sposób bardzo interesujący przedstawił diagnostykę obrazową z wykorzystaniem badań radiologicznych, badań rezonansu magnetycznego oraz z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady i każda w różnych sytuacjach może być wykorzystana u chorych ze szpiczakiem.

Na spotkanie przybyli licznie pacjenci wraz z rodzinami, hematolodzy, diagności laboratoryjni, interniści i inne osoby zainteresowane szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się dyskusja połączona z poczęstunkiem dzięki uprzejmości firmy Merck. Zebranie miało na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej diagnostyki obrazowej w szpiczaku mnogim. Mam nadzieje, że to już 12-te, kolejne spotkanie przyczyni się do pogłębienia interdyscyplinarnej wiedzy, aby w sposób optymalny wspólnie leczyć naszych pacjentów.

Prezentacje :

Dr Bogdan Małkowski
Możliwości pozytonowej emisyjnej tomografii ( PET ) w prowadzeniu pacjenta ze szpiczakiem mnogim  »     PDF - 1,72 MB

Dr Bartosz Białczyk
Badania radiologiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny w diagnostyce szpiczaka mnogiego  »     PDF - 546 kBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏11 stycznia 2010Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709