Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 15 lutego 2010
Loading...
Wykłady dr Iwony Chmielarczyk-Koszykowskiej oraz ks. Jacka Prusaka
w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie


Prof. A. B. Skotnicki
Wstęp do wykładów
dr Iwony Chmielarczyk-
Koszykowskiej
oraz ks. Prusaka

Dr Iwona Chmielarczyk-
Koszykowska

Leczenie paliatywne
i opieka nad chorym
w stanie terminalnym

Ks. Jacek Prusak
Opieka duszpasterska
i wsparcie duchowe
u pacjentów ze szpi-
czakiem

W dniu 15 lutego 2010 roku o godzinie 16.00 w Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie zebrało się ponad trzydzieści Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego. W dniu 15 lutego 2010 roku w ramach współpracy interdyscyplinarnej wykłady wygłosili dr Iwona Chmielarczyk-Koszykowska (specjalista medycyny paliatywnej) z Oddziału Opieki Paliatywnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie oraz ks. Jacek Prusak – jezuita, psychoterapeuta, członek redakcji „Życia Duchowego”, współpracownik Tygodnika Powszechnego.

Tematem wykładu dr Iwony Chmielarczyk-Koszykowskiej było leczenie paliatywne oraz opieka nad terminalnie chorym pacjentem. Leczenie paliatywne obejmuje pacjentów nieuleczalnie chorych, u których wyczerpano możliwości leczenia przyczynowego.Dotyczy ono najczęściej ostatnich trzech miesięcy życia chorego. Zadaniem tego leczenia jest poprawa jakości życia i utrzymanie optymalnej aktywności pacjenta mimo postępu choroby. Zadaniem opieki paliatywnej jest również wspieranie i postępowanie psychoonkologiczne wobec rodziny (bliskich) chorego, co ma pozwolić mu na łatwiejsze przejście przez okres terminalny i złagodzenie śmierci, a w okresie żałoby – wsparcie osób bliskich zmarłego. Postępowanie paliatywne wymaga poważnych wyborów etycznych i prawnych. Dotyczą one koniecznych do stosowania: ortotanazji, zaniechania uporczywej terapii i zasady podwójnego skutku dla odróżnienia niewskazanych do stosowania i obciążonych odpowiedzialnością karną: eutanazji, krypotoeutanazji czy wspomaganego samobójstwa. Dodatkowy problem stanowi fakt, iż lekarz podlega wzajemnie wykluczającym się: zasadom etyki lekarskiej oraz zasadzie podziału środków i świadczeń będącej nadrzędną względem indywidualnego dobra chorego, do czego zobowiązuje go status urzędnika państwowego.

Ks. Jacek Prusak - jezuita w sposób bardzo interesujący przedstawił zagadnienie opieki duszpasterskiej oraz wsparcia duchowego u pacjentów ze szpiczakiem. Omówiono między innymi szczegółowo badania Dariusza Kroka opublikowane w czasopiśmie Studia Psychologiczne w 2009 roku. Celem badania było określenie związków zachodzących pomiędzy duchowością a radzeniem sobie ze stresem u osób chorych na nowotwór. Głównym wynikiem badania jest to, iż postawa religijna pozytywnie koreluje ze stylem skoncentrowanym na unikaniu. Wnioskiem z badania Kroka jest to, iż osoby będące w sytuacji stresowej wraz ze wzrostem postawy religijnej wykazują silniejszą tendencję do unikania myślenia i doświadczania trudnych wydarzeń. Wyniki badań Kroka wskazują na niewielkie znaczenie wymiaru duchowości w wyjaśnianiu stylów radzenia sobie ze stresem. Uwzględniając kierunek zależności: wzrost poziomu duchowości będzie związany z obniżeniem się zachowań lękowych i myślenia pesymistycznego. Równocześnie nastąpi wzrost aktywnego podejścia do własnej choroby i wykonywania działań ukierunkowanych na pokonanie choroby przy jednoczesnym dążeniu do zmiany znaczenia przypisywanego chorobie.

Na spotkanie przybyli licznie pacjenci wraz z rodzinami, hematolodzy, diagności laboratoryjni, młodzież licealna i inne osoby zainteresowane szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się dyskusja połączona z poczęstunkiem dzięki uprzejmości firmy Vipharm. Zebranie miało na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej holistycznej opieki w szpiczaku mnogim. Mam nadzieje, że to już 13-te, kolejne spotkanie przyczyni się do pogłębienia interdyscyplinarnej wiedzy, aby w sposób optymalny wspólnie leczyć naszych pacjentów.

Prezentacje :

Dr Iwona Chmielarczyk-Koszykowska
Umieranie – ludzka rzecz  »     PDF - 142 KB

Ks. Jacek Prusak
Rola religii i duchowości w radzeniu sobie z chorobą nowotworową  »     PDF - 40 KBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏17 lutego 2010Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709