Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 26 stycznia 2009 r.
Loading...
Wykłady doc. Marcina Majki oraz dr Artura Jurczyszyna na temat:
"NOWOŚCI W LECZENIU SZPICZAKA MNOGIEGO PO SPOTKANIU
AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY W 2008 ROKU W SAN FRANCISCO"

w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie


W dniu 26.01.09 r. o godzinie 16.00 w Sali Bibliotecznej Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zebrało się ponad dwadzieścia Osób (vide lista obecności), które po raz kolejny pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka”. Fundacja wraz z Klinika Hematologii CM UJ oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów od ubiegłego roku wspólnie organizują cykl wykładów oraz spotkań na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego.
 W dniu 26.01.09 r.. wykłady na temat nowych metod leczenia oraz terapii doświadczalnej in vitro wygłosili doc. Marcin Majka oraz dr Artur Jurczyszyn. Obok lekarzy różnych specjalności na zebranie przybyli pacjenci, zaś smaczny poczęstunek przygotowała firma AMGEN, za co serdecznie dziękujemy.

Wykładowcy omówili przedstawione podczas spotkania American Society of Hematology w San Francisco najnowsze próby kliniczne oraz programy badawcze zarówno u chorych de novo rozpoznanych jak i terapie dla pacjentów opornych oraz nawrotowych. Podkreślono duże znaczenie nowych leków, czyli bortezomibu oraz lenalidomidu. Bortezomib po rejestracji przez FDA od ubiegłego roku jest stosowany z powodzeniem jako leczenie pierwszo-liniowe u chorych tzw. wysokiego ryzyka. Omówiono w szczegółach uaktualnione badanie VISTA u pacjentów de novo rozpoznanych nie kwalifikowanych do przeszczepu porównujące VMP do MP, gdzie zdecydowanie pacjenci mieli korzyść w ramieniu VMP przekładające się na dłuższe przeżycie całkowite oraz dłuższy czas do następnej terapii. Zwrócono uwagę na badanie dr Paula Richardsona wspólnie z dr Andrzejem Jakubowiakiem u chorych de novo gdzie zastosowano bortezomib, lenalidomide oraz dexametazon i u 62 pacjentów zaobserwowano odpowiedź u 100% badanych (niektórzy odpowiedzieli CR, PR lub MR). Po prostu połączenie tych trzech leków przy akceptowalnej toksyczności działa na wszystkich chorych zarówno z wysokim jak i standardowym ryzykiem przy rozpoznaniu. Ponadto zwrócono uwagę na badanie dr Kumara: „Evolution”, który do powyższego zestawu trzech wyżej wymienionych leków u 25 pacjentów dodał cyclophosphamid uzyskując oczywiście odpowiedz u 100% chorych. Warto też wspomnieć o nowym leku z grupy leków immunomodulujących o nazwie pomalidomide, który działa często u chorych opornych na thalidomide i lenalidomide. Pozostałe szczegóły i informacje znajdują się w materiałach poniżej zamieszczonych.

Prezentacje (doniesienia po spotkaniu American Society of Hematology w San Francisco) :

dr Artur Jurczyszyn
Nowości w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim  »     PDF - 1.581 kB

dr hab. Marcin Majka
Nowości w badaniach in vitro oraz doświadczenia z nowymi lekami w szpiczaku mnogim  »     PDF - 428 kBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏26 stycznia 2009Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709