Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 19 kwietnia 2010
Loading...
Wykłady doc. Jana Macieja Zauchy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz dr Barbary Pieńkowskiej-Greli z Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki przy Centrum Onkologii w Warszawie
w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie
Prof. A. B. Skotnicki
Wstęp do wykładów
doc. Jana M. Zauchy
i dr Pieńkowskiej-Greli

Dr hab. Jan M. Zaucha
Czy warto wykonywać
badania cytogenetyczne
i molekularne w szpi-
czaku mnogim?

Dr hab. Jan M. Zaucha
Dyskusja po wykładzie

Dr hab. B. Pieńkowska-
Grela

Czy łatwo i gdzie wyko-
nywać badanie cytoge-
netyczne ...

Dr hab. B. Pieńkowska-
Grela

Dyskusja po wykładzie

W dniu 19 kwietnia 2010 roku o godzinie 16.00 w Sali Bibliotecznej Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie przy ulicy Kopernika 17 zebrało się ponad dwadzieścia Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku wykłady wygłosili doc. Jan Maciej Zaucha oraz dr Barbara Pieńkowska-Grela. Temat wykładu doc. Zauchy dotyczył celowości i sensu wykonywania badań cytogenetycznych i molekularnych w szpiczaku mnogim. Można podsumować, iż badania cytogenetyczne i molekularne powinny być rutynowo wykonywane celem „personalizacji” leczenia co stwarza dużą możliwość optymalnej terapii. Dzięki badaniom cytogenetycznym możemy szybko zidentyfikować chorych bardzo wysokiego ryzyka. Badania cytogenetyczne są pomocne w diagnostyce różnicowej, np. oznaczenie translokacji t(11;14) (q13,q32) pozwala na odróżnienie rzadkich przypadków szpiczaka IgM od makroglobulinemii Waldenströma.

Ponadto zgodnie z rekomendacjami Mayo Clinic wydaje się, iż u chorych wysokiego ryzyka (około 25%) w pierwszej linii należy podać bortezomib, co niestety aktualnie nie jest możliwe w Polsce. Dr Pieńkowska-Grela od strony laboratoryjnej przedstawiła techniki badania genetycznego oraz molekularnego (technika FISH). Wiemy, że są pewne problemy w analizie kariotypowej w szpiczaku. Te problemy są związane z zawartością komórek plazmatycznych w szpiku, słabym wzrostem komórek w hodowli in vitro oraz tzw. aberracjami ukrytymi. Ponadto dr Pieńkowska-Grela przekazała informację, iż w badaniu FISH ponad 90% przypadków badanych wykazuje obecność aberracji cytogenetycznych. Docent Zaucha szczegółowo omówił nową klasyfikację molekularno-cytogenetyczną opublikowaną w czasopiśmie Leukemia w grudniu 2009 roku przez R. Fonseca i wsp.


Na spotkanie przybyli licznie hematolodzy, diagności laboratoryjni, interniści i inne osoby zainteresowane szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się dyskusja. Zebranie miało na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej nowości w leczeniu szpiczaka mnogiego. Mam nadzieje, że to już 15-te, kolejne spotkanie przyczyni się do pogłębienia interdyscyplinarnej wiedzy, aby w sposób optymalny wspólnie leczyć naszych pacjentów.

Prezentacje :

Doc Jan Maciej Zaucha
Czy warto wykonywać badania cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku mnogim  »     PDF - 474 KB

Dr Barbara Pieńkowska-Grela
Rola badania cytogenetycznego w szpiczaku mnogim  »     PDF - 671 KBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏21 kwietnia 2010Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709