Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 6 września 2010
Loading...
Wykłady dr Macieja R. Czerniuka z Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
i mgr inż. Ewy Ceborskiej z Poradni Dietetycznej "food & diet" z Warszawy oraz wystąpienie pani Wiesławy Adamiec z Fundacji Carita
w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie
Prof. A. B. Skotnicki
Wstęp do wykładów
dr Macieja R. Czerniuka
i mgr inż. Ewy Ceborskiej

Dr Maciej R. Czerniuk
Osteonekroza kości szczęk
oraz inne zmiany na
błonie śluzowej jamy
ustnej ...

Dyskusja po wykładzie
dr Macieja R. Czerniuka

Mgr inż. Ewa Ceborska
Zasady optymalnego
żywienia w szpiczaku
mnogim

Dyskusja po wykładzie
mgr inż. Ewy Ceborskiej

Fundacja Carita

Dr Artur Jurczyszyn

W dniu 6 września 2010 roku o godzinie 16.00 w Sali Bibliotecznej Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie przy ulicy Kopernika 17 zebrało się prawie trzydzieści Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zebranie rozpoczął i otworzył prof. A. B. Skotnicki – konsultant wojewódzki ds. hematologii w Małopolsce.
Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego.


W dniu 6 września 2010 roku wykłady wygłosili dr Maciej R. Czerniuk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz mgr inż Ewa Ceborska z Poradni Dietetycznej „Food and Diet” z Warszawy. Temat wykładu dr Czerniuka dotyczył zmian na błonie śluzowej u chorych ze szpiczakiem mnogim oraz osteonekrozy kości szczęki po stosowaniu długotrwałym bisfosfonianów. Dr Czerniuk omówił bardzo ciekawie przypadek pacjenta lat 62 ze szpiczakiem mnogim poddanego tandemowemu przeszczepowi komórek macierzystych szpiku kostnego, u którego doszło do zmian na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu terapii p-nowotworowej. Warto podkreślić, iż po długotrwałym stosowaniu bisfosfonianów (szczególnie Zometa) może dojść do osteonekrozy szczeki. W związku z tym ogromnie ważna jest rola stomatologa oraz zachowanie należytej higieny jamy ustnej.


Mgr inż. Ewa Ceborska w sposób bardzo syntetyczny i ciekawy opowiadała o optymalnej diecie u chorych ze szpiczakiem mnogim. Bardzo ważne jest nawadnianie około 3000 ml na dobę, stosowanie suplementów diety (np. Resveratrol) oraz odpowiednie spożywanie białek, tłuszczów i węglowodanów.
Na spotkanie przybyli hematolodzy, diagności laboratoryjni, interniści oraz bardzo wielu pacjentów i innych osób zainteresowanych szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się dyskusja oraz krótkie wystąpienie pani Wiesławy Adamiec, która w tym roku założyła w Kowarach Fundację „Carita – żyć ze szpiczakiem”. Kolejne zebranie miało na celu edukację, szkolenie oraz współdziałanie na rzecz optymalizacji terapii i leczenia chorych ze szpiczakiem mnogim. Mam nadzieje, że to już 17-te spotkanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy, aby w sposób optymalny leczyć i prowadzić naszych pacjentów.


Prezentacje :

Dr n. med. Maciej R. Czerniuk
Osteonekroza kości szczęk po stosowaniu bisfosonianów oraz inne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej u chorych ze szpiczakiem mnogim  »     PDF - 1,26 MB

Mgr inż. Ewa Ceborska
Zasady optymalnego żywienia w szpiczaku mnogim  »     PDF - 492 KBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏8 września 2010Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709