Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 24 października 2011
Loading...
Wykłady dr Xaviera Leleu z Service des Maladies du Sang, Hopital Huriez w Lille we Francji
oraz dr Shaji Kumara z Mayo Clinic w Rochester w USA w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka
przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie.

Prof. A. B. Skotnicki
Wstęp do wykładów
dr Leleu i dr Kumara

Dr Xavier Leleu
Pomalidomide and Ot-
her Immunomodulatory
Drugs in MM ...

Dr Shaji Kumar
Treatment Approaches
for Newly Diagnosed
Myeloma

W dniu 24 października 2011 roku o godzinie 16.00 w Sali Bibliotecznej Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie przy ulicy Kopernika 17 zebrało się około 20 Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zebranie rozpoczął i prowadził prof. A. B. Skotnicki – Kierownik Kliniki Hematologii CM UJ.
Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z nowoczesną diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego.

W dniu 24 października 2011 roku wykłady wygłosili: dr Xavier Leleu z Service des Maladies du Sang, Hopital Huriez w Lille we Francji oraz dr Shaji Kumar z Mayo Clinic w Rochester w USA. Wykład dr Leleu dotyczył zastosowania leków immunomodulujących (talidomide, lenalidomide, pomalidomide) w terapii opornego/nawrotowego szpiczaka mnogiego. Dr Shaji Kumar omówił aktualnie obowiązujące leczenie chorych z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim w roku 2011 na świecie.

Na podstawie wysłuchanych wykładów można stwierdzić ogromny postęp w leczeniu szpiczaka mnogiego, który przekłada się znacząco na wydłużenie życia chorych, co przedstawiono na rycinie poniżej:
Należy zauważyć, iż połączenia lekowe: Revlimid, Velcade i Dexametazon są wysoce skuteczne i chorzy leczeni w taki sposób przed przeszczepem osiągają głębokie remisje co przekłada się zdecydowanie na wydłużenie życia.

Zastosowanie Pomalidomidu u chorych opornych/nawrotowych jest obecnie przedmiotem licznych badań klinicznych w Europie i USA. Wyniki tych badań przedstawia tabela poniżej:
Warto zauważyć i Pomalidomid jest lekiem dobrze tolerowanym o niewielkich działań ubocznych. W doświadczeniu dr Leleu może on powodować:
Pomalidomide nie powoduje polineurapatii obwodowej w stopniu 3 oraz w czasie zastosowanej profilaktyki p-zakrzepowej nie uwidoczniono efektów zakrzepowo-zatorowych.

Na spotkanie przybyli: hematolodzy, przedstawiciele medyczni, farmaceuci, biolodzy, pacjenci i inne osoby zainteresowane szpiczakiem plazmocytowym. Po wykładach odbyła się ożywiona dyskusja. Kolejne zebranie miało na celu aktualizację naszej wiedzy na temat nowoczesnej terapii szpiczaka mnogiego w 2011 roku oraz optymalizację leczenia chorych zgodnie ze światowymi standardami. Mam nadzieje, że to już 22-te spotkanie przyczyni się znacząco do pogłębienia wiedzy, aby w najlepszy sposób leczyć pacjentów.


Prezentacje :

Dr Xavier Leleu
IMiDs in the context of Relapse / Refractory Myeloma  »     PDF - 413 KB

Dr Shaji Kumar
Treatment of Newly Diagnosed Myeloma: Mayo Clinic Approach  »     PDF - 676 KBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏26 października 2011Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709