Loading...

          

Relacja ze spotkania w dniu 16 października 2010
Loading...
Wykład prof. Evengelosa Terposa (Honorary Senior Lecturer, Faculty of Medicine Imperial College London, UK) aktualnie pracującego w Department of Clinical Therapeutics, University of Athens School of Medicine, Alexandra General Hospital, Athens w Grecji, w ramach działalności Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii CM UJ w Krakowie


W dniu 16 października 2010 roku o godzinie 16.00 w Sali Bibliotecznej Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie przy ulicy Kopernika 17 zebrało się ponad trzydzieści Osób (vide lista obecności), które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zebranie rozpoczął i otworzył prof. A. B. Skotnicki – konsultant wojewódzki ds. hematologii w Małopolsce.

Fundacja wraz z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie od jesieni 2008 roku organizują wspólnie cykl wykładów oraz otwartych spotkań szkoleniowo-edukacyjnych na różne tematy związane z nowoczesną diagnostyką i leczeniem szpiczaka mnogiego.

W dniu 16 października 2010 roku wykład wygłosił prof. Evangelos Terpos aktualnie pracujący w Department of Clinical Therapeutics, University of Athens School of Medicine w Atenach w Grecji. Wykład dotyczył choroby kostnej w szpiczaku mnogim oraz znaczenia terapii wykorzystującej inhibitory proteasomów. Wiemy z różnych źródeł (przede wszystkim z prac prof. Terposa), iż bortezomib oraz jego następca carfilzomib odbudowują struktury kostne, pobudzają osteoblasty, redukują resorpcję kostną, działają na zmiany osteolityczne powodując znaczna ich redukcję. Lenalidomid nie ma takich właściwości. Aktualnie trwają badania oceniające pomalidomide, denosumab oraz inne leki w ich roli w chorobie kostnej w szpiczaku mnogim.


Na spotkanie przybyli: hematolodzy, biolodzy, neurochirurg, nefrolog, interniści oraz bardzo wielu pacjentów i innych osób zainteresowanych szpiczakiem mnogim. Po wykładach odbyła się żywa dyskusja dotycząca zastosowania bortezomibu, oraz bisfosfonianów w terapii wspomagającej w szpiczaku mnogim. Kolejne zebranie miało na celu edukację, szkolenie oraz współdziałanie na rzecz optymalizacji terapii i leczenia chorych ze szpiczakiem mnogim. Mam nadzieje, że to już 18-te spotkanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy, aby w sposób optymalny leczyć i prowadzić naszych pacjentów.


Prezentacja :

Prof. Evangelos Terpos
Myeloma Bone Disease & Proteasome Inhibition ...  »    PDF - 1,11 MBOpracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏19 października 2010Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709