Loading...

          

Konferencja naukowa (Athens Conference on Plasma Cell Dyscrasias) - Ateny 2009
Loading...

W dniach 11 - 12 września 2009 roku w Hotelu Hilton w Atenach odbyła się Konferencja naukowa zorganizowana przez prof. Melitiosa Dimopoulosa oraz Grecką Grupę Szpiczakową dotycząca nowości w terapii szpiczaka mnogiego oraz innych dyskrazji plazmocytarnych. Na spotkanie przybyli m. in. prof. R. Kyle, prof. B. Barlogie, prof. Fermand, prof. Palumbo, prof. Merlini, prof. Treon oraz inni światowi specjaliści związani z leczeniem oraz diagnostyką szpiczaka, amyloidozy, a także makroglobulinemii Waldenstroma.

Warto zwrócić uwagę na wyniki włoskiej grupy GIMEMA przedstawione przez profesora Antonio Palumbo dotyczące zastosowania u de novo pacjentów 4 cykli PAD indukcji, mobilizacji CTX + GCS-F 2x, konsolidacji MEL-100 2x oraz podtrzymania z wykorzystaniem lenalidomidu 25 mg dziennie u dokładnie 40 chorych uzyskano odpowiedź aż 95% CR oraz VGPR. Badanie wciąż jest w toku i aktualizacja będzie przedstawiona na spotkaniu ASH w Nowym Orleanie.

Ponadto prof. Antonio Palumbo zwrócił uwagę na możliwość uniknięcia polineuropatii obwodowej po leczeniu bortezomibem w sytuacji podawania leku w dawce 1,0 mg/m2 w dniach 1,4,8,11 lub w dawce 1,3 mg/m2 w dniach 1,8,15,22. Przy takim dawkowaniu polineuroapatia obwodowa 3-4 stopnia wynosi jedynie 2% w porównaniu do 18% przy tradycyjnym sposobie dawkowania bortezomibu, czyli 1,3 mg/m2 w dniach 1,4,8,11.

W swoim wykładzie o postępowaniu z opornym/nawrotowym szpiczakiem mnogim profesor Melitios Dimopoulos wspomniał o badaniu 2 fazy o nazwie RETREIVE przedstawionym na już na ASH-u w 2008 roku, gdzie po nawrocie choroby powyżej 6 miesięcy od podania bortezomibu w tradycyjnym dawkowaniu u 130 pacjentów przeleczono raz jeszcze bortezombem i uzyskano odpowiedź wynosząca aż CR + PR u 61% osób.

Pozostałe wykłady poniżej w załączeniu. Ogólnie należy uznać spotkanie naukowe za bardzo udane, na wysokim poziomie i wnoszące wiele nowości w codziennym leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego.

Is complete response an important endpoint in the current management of multiple myeloma?  »    PDF - 357 kB

Raymond Alexanian, M.D.
MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas (USA)
Moving Scientific Advances from Bench to Bedside  »    PDF - 2.882 kB

Kenneth C. Anderson, M.D.
Jerome Lipper Multiple Myeloma Center
Dana-Farber Cancer Institute
Harvard Medical School, USA
The Arkansas approach to the treatment of multiple myleoma: 20 years of experience  »    PDF - 6.457 kB

Bart Barlogie, M.D.
Myeloma Institute for Research and Therapy
University of Arkansas for medical Sciences
Little Rock AR, USA
Which are the relevant prognostic factors in the current management of multiple myeloma ...  »    PDF - 518 kB

Joan Bladé, M.D.
Hospital Clinic, Hematology
Villarroel 170, Barcelona, Spain
Treatment of relapsed/refractory myeloma  »    PDF - 787 kB

Meletios Athanasios Dimopoulos, M.D.
Department of Clinical Therapeutics
University of Athens School of Medicine, Greece
Cutaneous, renal and neurological manifestations of plasma cell dyscrasias  »    PDF - 2.409 kB

Prof. Jean-Paul Fermand
Immuno-Hematology Unit
Saint-Louis Hospital, Paris, France
Stem cell Transplantation in Multiple Myeloma in 2009  »    PDF - 1.271 kB

Prof. Jean-Luc Harousseau
Professor of Hematology (University of Nantes)
Director Rene Gauducheau Cancer Center, France
Management of anemia and neurological complications in multiple myeloma  »    PDF - 671 kB

Eirini Katodritou, M.D.
Hematology Department
Theagenion Cancer Center
Thessaloniki, Greece
Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS) and Smoldering Multiple Myeloma ...  »    PDF - 535 kB

Robert A. Kyle, M.D.
Mayo Clinic
Rochester, Minnesota, USA
IMF Scientific Advisory Board Chairman
Diagnosis, prognosis and management of systemic light chain amyloidosis  »    PDF - 2.991 kB

Giampaolo Merlini, M.D.
Amyloid Research and Treatment Center
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
University of Pavia, Italy
gmerlini@unipv.it
New treatment strategies for multiple myeloma. The GIMEMA experience  »    PDF - 648 kB

Antonio Palumbo, M.D.
Div. Hematology, University of Torino, EU
Treatment of newly diagnosed patients with Multiple Myeloma with Bortezomib based regimens  »    PDF - 879 kB

Pieter Sonneveld, M.D.
Erasmus MC
Department of Hematology
Rotterdam, The Netherlands
Management of Bone Disease and Renal Impairment in Patients with Multiple Myeloma  »    PDF - 1.081 kB

Evangelos Terpos, M.D.
Department of Clinical Therapeutics
University of Athens School of Medicine
Athens, Greece


Waldenstrom’s Macroglobulinemia: Advances in the Biology and Therapy  »    PDF - 2.489 kB

Steven P. Treon, MD, MA, PhD
Director, Bing Center for Waldenstrom’s Macroglobulinemia
Dana Farber Cancer Institute
Harvard Medical School, USA
Opracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏15 września 2009Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709