Loading...

          

13th International Myeloma Workshop   (Paryż, 3-6 maja 2011 r.)
Loading...
W dniach od 3 do 6 maja 2011 roku odbyły się w Paryżu już po raz XIII Międzynarodowe Warsztaty nt. Szpiczaka Mnogiego. Spotkanie zgromadziło ponad 2500 uczestników z 67 krajów z całego świata i odbywało się w szczególnym miejscu, gdyż wybrano Luwr, a dokładnie „Carrousel du Louvre”. Warsztaty zorganizowała francuska Grupa IFM, pod przewodnictwem trzech osób: Jean-Paul Fermand, Thierry Facon oraz Philippe Moreau. Omawiano tematy związane z najnowszą diagnostyka i leczeniem szpiczaka mnogiego zarówno u ludzi młodych jak i w starszym wieku. Ponadto odbyła się debata pt.: „Leczyć czy nie leczyć chorych ze stadium I szpiczaka mnogiego” pomiędzy S. Lonialem oraz M.-V. Mateos. Po debacie nie uzyskano konsensusu.
Zwrócono uwagę na problem wtórnych nowotworów w okresie terapii podtrzymującej lenalidomidem oraz przedstawiono konsensus przygotowany przez International Myeloma Working Group na temat postępowania diagnostycznego, leczniczego, terapii podtrzymującej, postępowania związanego z anemią, chorobą kostną, profilaktyką przeciwzakrzepową, szczepieniami ochronnymi oraz profilaktyką p-infekcyjną u chorych ze szpiczakiem mnogim.

Bardzo ciekawy wykład przedstawił profesor Vincent Rajkumar z Mayo Clinic na temat swoich poglądów, popartych EBM jak leczyć chorych nie kwalifikujących się do procedury przeszczepiania szpiku kostnego, czyli chorych powyżej 65-70 roku życia. Mając aktualnie bardzo szeroki wybór leków przeciwszpiczakowych według Rajkumara pacjentom nie należy podawać talidomidu z uwagi na toksyczność tego leku wyrażającą się polineuropatią obwodową >2 stopnia wg WHO u ponad 20% osób. Ponadto nie powinno się używać na początku terapii Alkeranu (Melfalanu), wysokich dawek Dexametazonu (dopuszczalne są niskie dawki dexametazonu) oraz Velcade (bortezomib) jedynie powinien być podawany 1x w tygodniu i najlepiej podskórnie, a nie jak do tej pory dożylnie.


Wg profesora Rajkumara wydaje się, że schemat MP nie powinien nigdy więcej być opcją leczniczą u chorych > 65-70 roku życia w związku z powyższymi danymi (patrz wykres).

Przy rozpoznaniu obligatoryjne powinno być u chorych badanie FISH i w zależności od wyniki badania należy dobierać odpowiednia terapię. Leczenie przeciwnowotworowe chorym należy podawać w związku z ryzykiem standardowym, pośrednim lub wysokim. Na podstawie zaleceń Mayo Clinic z USA mamy poniższą stratyfikację ryzyka, dostępną na stronie w sieci: msmart.org:


W grupie standardowego ryzyka najlepszą opcją terapeutyczną obarczoną najmniejszymi działaniami ubocznymi i dającą 3-letni czas przeżycia u ponad 75% osób to Rd czyli Revlimid 25 mg przez 3 tygodnie i jeden tydzień przerwy oraz dexametazone 40 mg 1x w tygodniu, czyli mała dawka sterydów.

W grupie wysokiego i pośredniego ryzyka w pierwszej linii należy podawać Velcade co pokazano w wielu badaniach i daje to osiągniecie trwałych remisji, co jest to związane z dłuższym przeżyciem. Zwrócono ponadto uwagę, że nie wystarczy osiągnąć CR, powinno się też ją podtrzymywać np.: bortezomibem lub lenalidomidem.

U chorych z niewydolnością nerek na początku choroby w przebiegu szpiczaka mnogiego powinno się obligatoryjnie podawać bortezomib oraz sterydy co może odwrócić niewydolność nerek i dzięki temu wielu chorych może uniknąć dializoterapii.

Ponadto Nordycka Grupa Szpiczakowa pokazała dane kliniczne porównujące u ponad 500 chorych dożylne podawanie 30 mg i 90 mg kwasu pamidronowego przez okres 2 lat w terapii wspomagającej. Obie dawki są porównywalne i w związku z tym obecnie powinno się rekomendować dawkę 30 mg kwasu pamidronowego 1x w miesiącu przez okres 2 lat, jednak nie dłużej.


Ponadto zaprezentowano bardzo ciekawe i obiecujące dane kliniczne z nowymi lekami: carflizomibe, pomalidomide, panabinostat, elotuzumab, perifosine oraz vorinostat. Powyższe leki potencjalnie mogą działać u chorych opornych zarówno na lenalidomide oraz bortezomib.

Bardzo ciekawą prezentację na temat carfilzomibu i innych nowych inhibitorów proteasomu przedstawił dr A. Jakubowiak. W Jego badaniu połączeniu Carfilzomibu z Revlimidem i dexametazonem u de nowo chorych daje po 8 cyklach terapii odpowiedź CR oraz nCR u 61% osób, zaś odpowiedź częściową osiągnięto u 100% chorych. Ponadto bardzo obiecujące są dane kliniczne z zastosowaniem CEP-18770, ONX 0912 oraz Salansporamide (NPI-0052).

Najważniejszą i najbardziej optymistyczną widomością dla chorych jest to, iż średnie przeżycie w szpiczaku mnogim z 3-4 lat w przeszłości obecnie wynosi 6-7 lat i jest możliwa kolejna prolongacją tego okresu w związku ze stosowanym leczeniem podtrzymującym. Obecnie szpiczak mnogi u wielu osób można uważać jako schorzenie przewlekłe wymagające jednak ścisłego nadzoru ze strony zespołu leczącego.

Mam nadzieję, iż w czasie XIV Międzynarodowych Warsztatów nt. Szpiczaka Mnogiego, które odbędą się w 2013 roku w Kyoto w Japonii uda się przedstawić kombinacje lekową dającą trwałe wyleczenie w tym nowotworze.

Opracował: Artur Jurczyszyn
Coraz więcej młodych ludzi choruje na szpiczaka mnogiego

Szpiczak mnogi, jeden z licznych nowotworów krwi, jest w ostatnich latach coraz częściej diagnozowany u osób przed 45. rokiem życia - mówili lekarze na XIII Międzynarodowych Warsztatach nt. Szpiczaka Mnogiego, które odbywały się w tym tygodniu w Paryżu.

Jedną z przyczyn tego zjawiska może być zanieczyszczenie środowiska i kontakt z chemikaliami - podkreślali specjaliści w zakresie leczenia tego nowotworu na briefingu prasowym, który zorganizowała przy okazji warsztatów fundacja dedykowana chorym na szpiczaka - International Myeloma Foundation. Briefing można było śledzić w internecie.

"Na szczęście obecnie dysponujemy lekami, które są dobrze tolerowane przez pacjentów, a zażywane systematycznie pozwalają trzymać ten nowotwór pod kontrolą przez wiele lat" - powiedział prof. Brian Durie z Cedars Sinai Medical Center w Los Angeles. Jak dodał, chodzi o trzy leki: immunomodulujący talidomid i jego nowocześniejszy odpowiednik lenalidomid oraz zaliczany do tzw. inhibitorów proteasomu - bortezomib.

Jak wyjaśnił specjalista, szpiczak mnogi jest nowotworem wywodzącym się z obecnych w szpiku kostnym komórek odporności - dojrzałych limfocytów B (komórki plazmatyczne). Normalnie produkują one przeciwciała służące do obrony organizmu przed infekcjami, ale zmienione nowotworowo wytwarzają tylko jeden rodzaj białka - białko monoklonalne.

Określenie "mnogi" odzwierciedla fakt, że u większości pacjentów nowotwór uszkadza w licznych miejscach kości, zwłaszcza kręgosłupa - tłumaczył prof. Durie. Prowadzi to do patologicznych złamań, powoduje silne bóle kostne i niepełnosprawność. U części chorych dochodzi do powikłań nerkowych, często pojawia się też anemia i spadek odporności.

Choć jest to ciągle rzadki nowotwór, liczba zachorowań na niego wzrasta. Obecnie na szpiczaka mnogiego cierpi ponad 1 mln ludzi na świecie (w Polsce kilka tysięcy).

Jak podkreślił prof. Durie, szpiczak jest uważany za chorobę ludzi starszych, gdyż większość jego przypadków ciągle diagnozuje się w 6. lub 7. dekadzie życia. Ale w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań wśród osób przed 45. rokiem życia. Badania, prowadzone m.in. wśród ratowników pracujących po ataku na World Trade Center, sugerują, że może za to odpowiadać zanieczyszczenie środowiska i kontakt z toksynami.

Według prof. Mario Boccadoro z Uniwersytetu w Turynie, decyzja o sposobie leczenia pacjenta ze szpiczakiem zależy od jego wieku i stanu zdrowia. Osoby przed 65. rokiem życia i zdrowsze trzeba leczyć intensywniej przy pomocy chemioterapii, po której choremu przeszczepia się własne komórki szpiku.

Dzięki temu u wielu pacjentów choroba cofa się na kilka lat - wyjaśnił światowy autorytet w dziedzinie leczenia szpiczaka prof. Kenneth Anderson z Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie (Massachusetts). Najnowsze wyniki badania o skrótowej nazwie CALGB, zaprezentowane w Paryżu, dowodzą jednak, że efekty tej metody można poprawić co najmniej dwukrotnie, jeśli chorym po przeszczepie będzie się podawać doustny lek lenalidomid. Okazało się, że pacjenci stosujący go żyli średnio niemal 43,6 miesiąca bez nawrotu choroby, podczas gdy osoby z grupy stosującej placebo - 21,5 miesiąca. W grupie zażywającej lek było też niemal o połowę mniej zgonów.

"Oznacza to, że lenalidomid poprawia też ogólne przeżycie chorych. Na taki lek czekaliśmy wiele lat" - powiedział prof. Anderson.

Starsi, schorowani pacjenci nie są dobrymi kandydatami do przeszczepu, przypomniał prof. Boccadoro. Jeszcze ok. 12 lat temu można im było zaoferować jedynie chemioterapię, po której szybko dochodziło do nawrotów. W 1998 r. pojawił się talidomid, później opracowano bortezomib i lenalidomid.

Dodanie tych leków do chemioterapii znacznie poprawiło jej efekty. Prof. Anderson zaprezentował przykład swojego pacjenta, który żyje ze szpiczakiem ponad 9 lat. Ponieważ po chemioterapii szybko doszło u niego do nawrotu, został włączony do badań klinicznych lenalidomidu, który zażywa do dziś. (PAP)
Session AG
Membership of IMS  »    PDF - 20 KB

Session BDAM1
Effect of new anti-myeloma drugs on bone microenvironment cells  »    PDF - 1,64 MB
Nicola Giuliani MD, PhD
Bone Disease: From Pathophysiology to Treatment  »    PDF - 796 KB
G. David Roodman MD, PhD
Mathematical Descriptions of Bone Remodeling Dynamics in Myeloma Bone Disease  »    PDF - 346 KB
Bruce P. Ayati
Bone Anabolism and Tumor Growth in Myeloma  »    PDF - 512 KB
Shmuel Yaccoby, PhD


Session CR1
Indication for DVT prophylaxis outline  »    PDF - 306 KB
Consensus guidelines for Diagnostic Criteria and Indication for treatment and retreatment in ...  »    PDF - 569 KB
Consensus Panel 1: Guidelines for Bone Disease  »    PDF - 40 KB
Infection Prophylaxis Including Vaccination  »    PDF - 546 KB
Elias Anaissie, MD
The Consensus Process  »    PDF - 41 KB
Management of anemia with erythropoiesis stimulating agents  »    PDF - 236 KB

Session CS1
The Continuum of Care for the Multiple Myeloma Patient  »    PDF - 323 KB
K.C. Anderson and M. Boccadoro
Mechanism of action and disease: intracellular events and immunomodulation  »    PDF - 737 KB
Suzanne Lentzsch MD, PhD
Mechanisms of action and disease: immune synapses  »    PDF - 1,92 MB
Daniel M Davis


     
Optimizing current therapeutic options for relapsed/refractory multiple myeloma  »    PDF - 303 KB
Meletios A. Dimopoulos
The evidence supporting continuous therapy in multiple myeloma  »    PDF - 459 KB
Sergio Giralt
From bench to bedside: combination regimens in the present and future management of mm  »    PDF - 903 KB
Kenneth Anderson, MD


Session CT1
Criteria for Workshop Site  »    PDF - 5 KB
Together, act against multiple myeloma  »    PDF - 381 KB

Session DEB1
Should we treat some patients with stage I Multiple Myeloma?  »    PDF - 164 KB
María-Victoria Mateos
Should Some patients with Stage I MM receive treatment: NO  »    PDF - 417 KB
Sagar Lonial, MD
Should We Treat Some Patients with Durie Salmon Stage IA MM?  »    PDF - 6 KB

Session HREM1
T(4;14) and genomic instability in high-risk myeloma  »    PDF - 478 KB
P. Leif Bergsagel, MD
Impact of risk status on treatment  »    PDF - 691 KB
G Morgan
MMSET The Histone Methyl Transferase Affected In (t4;14) Multiple Myeloma  »    PDF - 1,13 MB
Jonathan D. Licht
Molecular pathogenesis of plasma cell MGUS and MM  »    PDF - 1,71 MB
Michael Kuehl
Allogeneic stem cell transplantation for High-Risk Myeloma  »    PDF - 556 KB
Hermann Einsele


Session ITGA1
Molecular pathogenesis of plasma cell MGUS and MM  »    PDF - 1,71 MB
Michael Kuehl
Waldenstrom Awardees  »    PDF - 40 KB
Hermann Einsele


Session MCN1
Management of AL amyloidosis in 2011  »    PDF - 730 KB
Giampaolo Merlini
Therapeutic elimination of amyloid deposits: is it possible?  »    PDF - 1,91 MB
Professor Mark Pepys FRS FMedSci


  
Myeloma cast nephropathy  »    PDF - 674 KB
Frank Bridoux, Nelson Leung, Colin A. Hutchison


Session MIN1
Purine analogs in Waldenström’s Macroglobulinemia  »    PDF - 233 KB
Véronique Leblond
P.O.E.M.S. Syndrome  »    PDF - 713 KB
Angela Dispenzieri, M.D.
Neuropathy in monoclonal gammopathy  »    PDF - 732 KB
Eduardo Nobile-Orazio
Advances in the Therapy of Waldenstrom’s Macroglobulinemia  »    PDF - 1,04 MB
Steve Treon MD, MA, PhD


Session MPG1
The classification of myeloma; subtypes of the disease  »    PDF - 934 KB
Rafael Fonseca MD
MicroRNAs in Myeloma  »    PDF - 2,45 MB
Carlo M. Croce, M.D.
The genetic progression of Myeloma  »    PDF - 601 KB
Stéphane Minvielle, PhD


Session MTJ1
Optimizing Patient Outcomes Through Individualized Treatment Approaches: Phase III Data  »    PDF - 1,27 MB
Robert Orlowski and Pieter Sonneveld


Session NDM1
Blood And Marrow Transplant Clinical Trials Network  »    PDF - 391 KB
Optimizing High Dose Therapy. Results from MRC Myeloma IX randomized trial  »    PDF - 380 KB
G.J. Morgan, F.E. Davies, W.M. Gregory, S.E. Bell, A.J. Szubert, N. Navarro Coy, M.T. Drayson, R.G. Owen, G. Cook, F.M. Ross, N.H. Russel, S. Feyler, P.R.E. Johnson, G.H. Jackson, J.A. Child
A randomized phase III study to compare VMP with MEL-200 followed by VRD consolidation and Lenalidomide maintenance in newly diagnosed multiple myeloma patients  »    PDF - 449 KB
Michele Cavo
How I treat a patient eligible for high-dose therapy and autotransplantion?  »    PDF - 214 KB
Michele Cavo
Newly diagnosed myeloma <66 years IFM / DFCI prospective study  »    PDF - 80 KB
Pr Philippe Moreau
Newly Diagnosed Myeloma <65 years: Facts and Questions EMN-PETHEMA/GEM  »    PDF - 133 KB
Laura Rosiñol


Session NDM2
Newly Diagnosed Myeloma >65 Years: Facts And Questions  »    PDF - 149 KB
Antonio Palumbo, MD
EMNTG – DSMM – Germany  »    PDF - 118 KB
Christian Straka
HOVON 87 - NMSG 18  »    PDF - 104 KB
Clinical trials conducted by Spanish Myeloma Group in elderly MM patients  »    PDF - 151 KB
María-Victoria Mateos
How I Treat Myeloma: Transplant Ineligible Patient  »    PDF - 490 KB
S. Vincent Rajkumar
U.S. Cooperative Group Studies ≥ 65 yrs/Non-transplant Candidates  »    PDF - 180 KB
Newly Diagnosed Myeloma > 65 years Facts and Questions IFM perspectives  »    PDF - 75 KB
Thierry Facon


Session NDTA1
Preclinical Basis for 2nd Generation Proteasome Inhibitors  »    PDF - 717 KB
Dharminder Chauhan, Ph.D
HDACi in Multiple Myeloma  »    PDF - 301 KB
Enrique M. Ocio
Current Status of Pomalidomide in Myeloma  »    PDF - 163 KB
Martha Q. Lacy, MD
New Drugs and Therapeutic Approaches  »    PDF - 1,21 MB
Kenneth C. Anderson, M.D.
Monoclonal Antibodies in The Treatment of Multiple Myeloma  »    PDF - 440 KB
Sundar Jagannath, MD
Carfilzomib and other New Proteasome Inhibitors: Clinical Data  »    PDF - 228 KB
Andrzej J. Jakubowiak, David S. Siegel, Ravi Vij, Sundar Jagannath, Ruben Niesvizky, Paul G. Richardson


Session OT
Myeloma workshops - Opening  »    PDF - 250 KBSession PAM1
Zoledronic Acid in the Management of Multiple Myeloma: Results From the MRC Myeloma IX Study  »    PDF - 1,06 MB
J A Child, W Gregory, A Szubert, S Bell, N Navarro-Coy, M Drayson, R Owen, G Cook, F M Ross, S Feyler, A J Ashcroft, G Jackson, F Davies, G Morgan
Bisphosphonates, can the dose be lowered  »    PDF - 240 KB
Peter Gimsing
Should We Use Markers of Bone Remodeling in Myeloma? Which One and When?  »    PDF - 403 KB
Evangelos Terpos, MD
Osteonecrosis of the Jaw  »    PDF - 487 KB
Noopur Raje, MD
Whole body MRI in Myeloma  »    PDF - 663 KB
Jens Hillengass MD
Session PAS1
Jumping Translocations 1q12 Contribute to Copy Number (CN) Variations in Multiple Myeloma (MM): Unexpected CN Gains Involving Duplications and Translocations of Receptor Chromosomes  »    PDF - 212 KB
Jeffrey Sawyer, Erming Tian, Janet Lukacs, Regina Lichti Binz, Bijay Nair, Sarah Waheed, Saad Usmani, Frits van Rhee, Bart Barlogie, John Shaughnessy Jr
Current place of Allogeneic transplantation in Myeloma  »    PDF - 118 KB
Immunotherapy Myth or Reality?  »    PDF - 711 KB
Doug Joshua
Identification of GSK3 as a primary target of IMiDs and biomarker of clinical response using ...  »    PDF - 610 KB
Suzanne Trudel, Sam E. Scanga, Fabrizio G. Mastronardi, Ellen N. Wei, Frank Mercurio, Antonia Lopez-Girona, Svetlana Gaidarova, David Webb, Christine Chen, A. Keith Stewart and Armen S. Manoukian


Session PAS2
Leveraging next generation sequencing in the study of myeloma somatic genetics  »    PDF - 585 KB
Andy Futreal
Declining multiple myeloma mortality rates in the United States following the introduction of ...  »    PDF - 295 KB
Libby E, Ebaid A, Quintana D, Wiggins C
A phase III study of Enoxaparin va Aspirin as thromboprophylaxis for patients with newly diagnosed multiple myeloma treated with Lenalidomide-based regimens  »    PDF - 381 KB
F. Cavallo, T. Caravita di Toritto, F. Di Raimondo, G. Ciceone, B. Lupo, M. Marcatti, A. Baraldi, N. Pescosta, A.P. Falcone. R. Ria, L. Baldini, L. Masini, T.Guglielmelli, G. Gaidano, G. Benevolo, C. Cangialosi, M. Galli, L. Catallano, A. Larocca, A. Nagler, M. Boccadoro, A. Palumbo
Prognostic relevance of 18F-FDG PET/CT in newly diagnosed multiple myeloma patients receiving upfront autologous stem-cell transplantation: a prospective study  »    PDF - 170 KB
Zamagni E., Nanni C., Patriarca F., Zannetti B., Pezzi A., Tacchetti P., Englaro E., Perrone G., Buttignol S., Brioli A., Pantani L., Caroborante F., Baccarani M., Fanti S., Cavo M.
Results of PX-171-003-A1, an Open-label, Single-arm, Phase 2 Study of Carfilzomib in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma  »    PDF - 177 KB
Thomas Martin, MD; David S. Siegel, MD, PhD; Michael Wang, MD; Ravi Vij, MBBS, MD; Sagar Lonial, MD; Vishal Kukreti, MD, FRCPC; Nizar Bahlis, MD; Melissa Alsina, MD; George Somlo, MD; Francis Buadi, MD; Frederic Reu, MD; Kevin Song, MD, FRCPC; Lori Kunkel, MD; Alvin Wong, PharmD; Marcy Vallone; Robert Orlowski, MD, PhD; A. Keith Stewart, MBChB; Seema Singhal, MD; Andrzej J. Jakubowiak, MD, PhD; Sundar Jagannath
Bortezomib as consolidation after high-dose melphalan and autologous stem cell transplantation in multiple myeloma: a Nordic Myeloma Study Group (NMSG) randomized trial  »    PDF - 356 KB
Ulf-Henrik Mellqvist
Minimal residual disease (MRD) assessment using multiparameter flow cytometry (MFC) predicts outcome in both intensively and non-intensively treated patients: Results from the MRC Myeloma IX trial  »    PDF - 547 KB
A Rawstron, R de Tute, A Child, F Davies, W Gregory, S Bell, A Szubert, N Navarro-Coy, M Drayson, S Feyler, F Ross, G Cook, G Jackson, G Morgan, R Owen
A Phase 1/2 Multi-Center, Randomized, Open-Label, Dose Escalation Study to Determine the Maximum Tolerated Dose, Safety, and Efficacy of Pomalidomide Alone or in Combination With Low-Dose Dexamethasone in Patients With Relapsed and Refractory Multiple Myeloma (MM) Who Have Received Prior Treatment That Includes Lenalidomide and Bortezomib  »    PDF - 99 KB
Paul Richardson, David Siegel, Rachid Baz, Susan L Kelley, Nikhil C Munshi, Daniel Sullivan, Melissa Alsina, Deborah Doss, Laura McBride, Gail Larkins, Maria Lizza, Min Chen, Mohamed Zaki, Christian Jacques, Kenneth C Anderson


Session PAT1
The MMRF mission is to accelerate drug development and find a cure  »    PDF - 259 KB

Session PCB1
Cytokine pathways: which one to target?  »    PDF - 523 KB
Pr Bernard Klein
Heparanase and syndecan-1: Promoters of aggressive myeloma behavior and targets for therapy  »    PDF - 716 KB
Ralph Sanderson, PhD
Overview of the Unfolded Protein Response  »    PDF - 1,47 MB
Ann-Hwee Lee, PhD
MTOR  »    PDF - 307 KB

Session SMM1
Secondary Malignancy In Elderly Myeloma Patients  »    PDF - 294 KB
Antonio PaJumbo, Sara Bringhen, Sonia Zweegman, Giulia Lupparelli, Tommaso Caravita, Pellegrino Musto, Roman Hajek, Andrew Spencer, Meletios Dimopoulos, Pieter Sonneveld
A Phase III Randomized, Double-Blind Study of Maintenance Therapy With Lenalidomide (CC 5013) or Placebo Following Autologous Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma  »    PDF - 257 KB
Philip McCarthy
Retrospective Analysis of the Long-Term Safety of Lenalidomide ± Dexamethasone in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Patients: Analysis of Pooled Data and Incidence Rates of Second Primary Malignancy  »    PDF - 79 KB
Gareth Morgan, Brian Durie, Jesús San Miguel, Robert Orlowski, Sagar Lonial, Antonio Palumbo, Ruben Niesvizky, Bart Barlogie, Rachid Baz, Sergio Giralt, William Bensinger, Nancy Brandenburg, Zhinuan Yu, Mario Boccadoro, Ken Anderson, Paul Richardson
Risk of subsequent primary malignancies in patients with multiple myeloma – before and after the introduction of novel therapies  »    PDF - 246 KB
Ola Landgren, M.D., Ph.D.
Secondary malignancies in Myeloma: an emerging issue?  »    PDF - 231 KB
Jean-Paul Fermand
Opracował: Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

Kraków, ‏10 maja 2011Rachunek bieżący w PLN  :  06 1440 1127 0000 0000 0835 9709